WERNISAŻ >>> 23 LISTOPADA 2002

Flaga, kadr z filmu

Otwarcie wystawy (instalacje video oraz fotografie) oraz pokaz filmów z udziałem artysty.

Artysta często porusza w swoich pracach problem powierzchowności bycia w otaczającej rzeczywistości i pogłębiającej się alienacji egzystencjalnej, będącej efektem zanurzenia jednostki w sztucznej rzeczywistości wykreowanej przez wszechobecne media, które zawładnęły światem jej emocji. Relacje ze światem zewnętrznym ulegają uproszczeniu i spłyceniu, ograniczając się do bezrefleksyjnej konsumpcji. Dla podkreślenie osobistego wymiaru refleksji, artysta niejednokrotnie wykorzystuje własny wizerunek, np. w instalacji Płaski w wannie i na łóżku, zrealizowanej w 2000 r w Galerii Wyspa (Gdańsk). To praca o uprzedmiotowieniu człowieka, który zatracił zdolność autentycznego komunikowania się z innymi i ze sobą samym, a także odróżniania tego, co naturalne od tego, co sztuczne.

Bąkowskiego interesuje miejsce człowieka w świecie współczesnej cywilizacji, w organizmie wielkiego miasta. To temat jego najnowszej pracy pt. Projekt dla nowego Ogrodu. Składają się na nią dwie fotografie barwne w kształcie koła, przedstawiające nagie postaci kobiety i mężczyzny, ustawionych w pozycjach przypominających ideogramy z sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych. Na podłodze galerii namalowana jest biała linia, odpowiadająca oznakowaniu jezdni, tutaj zmodyfikowana w symboliczny kształt biblijnego Węża. Artysta lokuje biblijny Eden na obszarze współczesnego Megalopolis, przywołując jednocześnie kanoniczne wizerunki Raju, znane z historii sztuki.

Ewa Gorządek


telewizory od Michała i z BWA (dziękujemy!)