Niemiecki, eksperymentalny industrialny zespół niemiecki, utworzony w Berlinie w roku 1980 przez Blixê Bargelda oraz N.U. Unruh. Istnieje do dzi¶.