Matthias Müller urodził się 1961 w Bielefeld w Niemczech. Tam kończy też Akademię Sztuk Pięknych, a specjalizację filmową na uniwersytecie w Brunszwiku, pod kierunkiem m.in. Birgit Hein.

Na początku lat 80-tych wraz z grupą przyjaciół m.in. z Christiane Heuwinkiel i Maiją-Lene Rettig zakłada filmową kooperatywę Alte Kinder na wzór kooperatyw zorganizowanych przez angielskich i amerykańskich strukturalistów: Le Grice'a czy Sharitsa. W jej ramach realizowane są nie tylko eksperymentalne filmy, ale także cykle wykładów, spotkań, prezentacji filmu awangardowego w wielu miastach Niemiec, Francji czy Kanady.

Continental Breakfast, jego pierwszy samodzielny film powstał w roku 1985. W zrealizowanej kamerą super-8 pracy z efektami wielokrotnie przekopiowanej taśmy, filmowanymi efektami video, tworzy Müller przestrzeń egzystencji uwikłanej w prywatne rytuały. Powtarzalność sekwencji, zwolnione zdjęcia, przebitki i rastry tworzą malarską wizję przekraczającą zarazem w warstwie narracyjnej intymność związku kobiety i mężczyzny ich samotnego dryfu przez biegnący sennie czas.

W 1987 razem z Christiane Heuwinkel realizuje film pt. Epilog, będący metafizyczną, poetycką podróżą do dzieciństwa. Fotografie, obrazy, strzępki wspomnień, zlewają się w migoczące kadry pełne nostalgicznej atmosfery. Klasyczna architektura zamyka postać małego chłopca wędrującego ulicami. Podróż jest inicjację, jednocześnie powrotem autora w magiczną przestrzeń dziecięcej rzeczywistości.

Aus der Ferne (The Memo Book) z 1989 roku to największe, liryczne dzieło Müllera, sumujące jego dziesięcioletni okres eksperymentów na kamerze Super-8. Obrazy stają się nośnikami pamięci, fragmentami duchowego pamiętnika, na wskroś przesiąkniętego świadomością przemijania, choroby i umierania.

Home Stories (1990) to film zrealizowany w całości techniką found footage. Dzięki niej Müller uzyskuje niezwykły efekt zawieszenia w czasie. Fragmenty filmów klasy B lat pięćdziesiątych zdekonstruowane i przenicowane stają się grą z konwencją gatunku, a także z klasycznymi strategiami narracyjnymi w filmie popularnym.

AUS DER FERNE, 1989Home Stories, 1990

 

Filmografia:

Nature Morte (1983)
Wanderer im Nebelmeer (1984)
Continental Breakfast (1985)
Final Cut (1986),
Epilog (1987)
Aus der Ferne - The Memo Book (1989)
Home Stories (1990)
Sleepy Haven (1993)
Alpsee (1994)
Scattering Stars (1994)
Pensăo Globo (1997)
Vacancy (1998)

 

Pokaz filmów Müllera odbył się w 6.10.1999 roku w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.
Found Footage to technika polegająca na twórczym wykorzystaniu powstałego przed laty materiału filmowego (dosłownie: znalezione zdjęcia).