Len Lye (1901-1980) urodził się w Christchurch w Nowej Zelandii. Ukończywszy Canterbury College of Arts wyjeżdża do Australii, gdzie uczy się podstaw animacji filmowej, pracując jednocześnie dla komercyjnej wytwórni. W latach 20-tych podróżuje po wyspach południowego Pacyfiku studiując kulturę i sztukę mieszkańców tych wysp.

W roku 1925 wraca do Australii, gdzie poznaje Jacka Ellita, póĄniejszego realizatora dĄwięku w jego filmach. Rok póĄniej Lye jest już w Londynie gdzie ma okazję zetknąć się z awangardowym środowiskiem - konstruktywistami i futurystami. Konfrontacja z nowymi tendencjami w sztuce oraz specyfika artystycznych doświadczeń Lye'a w trakcie pobytu na wyspach południowego Pacyfiku staną się głównymi motywami i inspiracją widoczną już w pierwszym, doskonałym filmie Lye'a - Tusalava (1929).

Rainbow DanceW Londynie uczestniczy w działalności grupy 7&5 tworząc także obrazy w technice batiku, mocno osadzone w tradycji sztuki Aborygenów, jednocześnie przywołującej swoisty surrealistyczny klimat (w 1936 roku uczestniczy w wystawie angielskich surrealistów).

W lata 30-tych realizuje kilka filmów reklamowych dla GPO (General Post Office), także jeden film dla linii lotniczych oraz paliwowego koncernu Shell'a. Filmy takie jak Trade Tatoo (1937) czy Rainbow Dance (1936, kadr na zdjęciu obok) przynoszą nowatorskie rozwiązania animacyjne, w których twórczo wykorzystuje montażowe i dĄwiękowe możliwości oraz fakt użycia kolorowej taśmy (Technicolor i Gasparcolour).

Color CryW czasie wojny pracuje w USA dla Time'a, realizując kilka filmów dokumentalnych. W 1952 roku powstaje abstrakcyjny Color Cry do muzyki Sonny Terry'ego - przykłady ręcznie malowanych taśm tego filmu można obejrzeć obok.

W latach 60-tych Lye eksperymentuje z rzeĄbą kinetyczną; powstają wtedy liczne prace wykorzystujące ruch, dĄwięk iświatło jako integralne składniki rzeĄb w przestrzeni. Ostatnim zrealizowanym projektem artysty był film Particles in Space (1979) sumujący doświadczenie Lye'a w dziedzinie łączenia obrazu i dĄwięku. Umiera w 1980 roku w Warwick. Prace i dokumentacja oraz filmy zostały zgromadzone w New Plymouth, w utworzonej tam Fundacji Len Lye'a.


Pokaz filmów Len Lye'a odbył się 22 lutego 1999 roku w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.
Prezentowane fotografie pochodzą z folderu wydanego przez fundację Len Lye'a.